Verbreding kennis beroepsonderwijs onder lerarenopleiders

Verbreding kennis beroepsonderwijs onder lerarenopleiders

Verbreding kennis beroepsonderwijs onder lerarenopleiders

Workshop (60 minuten)385Judith Kivits, ADEF; Dieuwertje Scheringa, Vereniging Hogescholen; Eefje Boef, MBO Raad

Royal Bardi 09:40 - 10:40

In gezamenlijke agenda Meer samen, van VH, ADEF en de MBO Raad, staat samenwerken om te komen tot voldoende en bekwaam onderwijzend personeel in het mbo centraal. Eén belangrijke ambitie is meer aandacht voor het mbo in de lerarenopleidingen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
-, Professionalisering
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.