Waardegedreven handelen van leerkrachten in een digitale context.

Waardegedreven handelen van leerkrachten in een digitale context.

Waardegedreven handelen van leerkrachten in een digitale context.

Symposium (onderzoek) (60 minuten)374Haitske de Visser; Jos van den Brand; Ronald Keijzer; Michiel Veldhuis; Anouk Wezendonk-Brouwer; Pieter Boshuizen

Zaal 316di 15:00 - 16:00

Wat vraagt het van leerkrachten om zich bewust te zijn van de waarden die op het spel staan bij de inzet van digitale technologie? Met een casusonderzoek en een ontwerponderzoek, willen wij daar meer zicht op krijgen. In dit symposium gaan we daarover in gesprek.More Hogeschool

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Normatieve professionalisering, rekenen-wiskundedidactiek
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.