Archief

In tegenstelling tot de huidige kerndoelen die zich vooral richten op kennis, vaardigheden en attitudes, vragen de nieuwe kerndoelen burgerschap om kinderen bepaalde ‘handelingsperspectieven’ aan te leren. Wat vraagt het aanleren van ‘handelingsperspectieven’ van leraren? Hoe doe je dat in diverse schoolpopulaties en op scholen...