Archief

Leraren(opleiders), schoolleiders, ondersteuners, … maken (schooloverschrijdend) deel uit van structureel georganiseerde vakwerkgroepen, themawerkgroepen, interdisciplinaire netwerken. Er wordt hard gewerkt in deze teams. Toch zijn er onder andere verzuchtingen dat het te veel een ‘praatbarak’ is, de inhoudelijk output beperkt blijft of de bijdrage van deelnemers...

Deze bijdrage bespreekt professionele ontwikkeling van leraren in Vlaamse secundaire scholen door deelname aan vakgroepen als professionele leergemeenschappen (PLG’s). De bijdrage begint met een beknopt overzicht van relevante literatuur omtrent professionele ontwikkeling van leraren. Vervolgens worden vakgroepen als PLG’s onder de loep genomen. Op basis...