Archief

Samenwerking in netwerken vraagt dat alle deelnemers over de grenzen van de eigen werkomgeving heen elkaar willen ontmoeten en resultaten behalen. Wij hebben als aspirant opleidingsschool ervaring opgedaan met het bewust grenzen overschrijden middels een Boundary Cross Café. Tijdens de workshop ervaar je zelf hoe...

Leraren(opleiders), schoolleiders, ondersteuners, …. nemen deel aan tal van (thematische) werkgroepen. De ervaren effectiviteit en concrete output optimaliseren is zinvol. ‘Team School’ biedt een wetenschappelijk onderbouwd kader om de bijeenkomsten van deze leergemeenschappen maximaal te benutten voor schoolontwikkeling, professionalisering én waardevolle netwerking....

Kwaliteitsvolle samenwerkingsverbanden tussen schoolleiders duurzaam opstarten is niet vanzelfsprekend. Dit onderzoek focus op de wijze waarop professionele leergemeenschappen als vorm van formeel collectief leren zich binnen bestaande bovenschoolse netwerken ontwikkelen tijdens een tweejarig professionaliseringstraject, wat ervaren (leer)outcomes zijn en welke variabelen een duurzame ontwikkeling op...