Archief

Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel, Thomas More Hogeschool Rotterdam, is een ervaringsgericht onderzoekscollectief van 3 leraren en 3 pabodocenten olv lector Hester IJsseling, focussend op de pedagogische dimensie. Eén onderzoeksbenadering is schrijven over praktijkervaringen. We presenteren een boekje met ervaringsverhalen en gaan in gesprek...

Instituutsopleiders versterken als 'bruggenbouwer' de verbinding tussen instituut en praktijk. In deze workshop gaan we via het spelen van het IO-PRIO spel in gesprek over deze rol en bespreken we hoe het spel binnen een partnerschap ingezet kan worden om met belanghebbenden tot een vernieuwde...

Ingegaan wordt op het prikkelen van studenten om kennis en praktijk te verbinden, om optimaal gebruik te maken van de vo-mbo context én van de context buiten de school. Doel is om inzichten en handvatten mee te geven waarmee opleiders het contextbewustzijn en contextrijk handelen...

Om leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs en studenten van lerarenopleidingen goed voor te bereiden op de toekomst is actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s van cruciaal belang. Deze vernieuwingen moeten worden geïntegreerd in de curricula van de lerarenopleidingen. De SLO en 10voordeleraar sloegen de...