Archief

In deze bijdrage worden de resultaten gedeeld van een verkennende interviewstudie onder 30 diverse belanghebbenden (o.a. leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, beleidsadviseurs, aanbieders anders organiseren) naar de oorzaken, gevolgen en aanpak van het lerarentekort in Almere. Deze studie geeft inzicht in hun (botsende) perspectieven en in...

Lesson Study (LS) is in Nederland een relatief nieuwe professionaliseringsbenadering voor (aanstaande) leraren. In dit promotieonderzoek hebben we onderzocht hoe LS wordt begrepen en uitgevoerd via m.n. het analyseren van LS-gesprekken. Voor begeleiders van LS-teams zijn praktische handreikingen geformuleerd om het leren van leraren te...

Om onderzoekend vermogen te implementeren heeft Pabo Avans Hogeschool een curriculumkader ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van het evidence-informed werken aan beroepsproducten en -prestaties. Om dit te concretiseren is het kwadrant model van Van der Auweraert (Avans, 2018) geoperationaliseerd met bijpassende onderzoeksmethodieken. Aan de hand van...