Archief

In de vele partners die leraren opleiden kan de student ook worden ingezet als een partner. Studentcoaching waarbij ouderejaars studenten studenten coachen zowel individueel als ook ter ondersteuning van de studieloopbaanbegeider. Wat maakt deze vorm succesvol en hoe kan dit nog sterker worden ingezet binnen...

Doorwerking van het strategisch personeelsbeleid naar onderwijs- en of opleidingspraktijken is volgens Waslander (2023) vaak nog gebrekkig. In deze workshop staan we met werkgevers, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden stil bij een passende leiderschapsstrategie om dat met de nieuwe beroepsstandaard voor lerarenopleiders en herziening van de...

Deze bijdrage betreft de ervaringen en percepties van 1609 leraren in het po, vo en mbo ten aanzien van hun beroepsbeeld en ontwikkelbehoeften. Op basis van eerder onderzoek, is in focusgroepen gezocht naar duiding van en oplossingsmogelijkheden voor dilemma’s die leraren ervaren en de betekenis...

Het vormgeven van krachtige inductieprogramma’s wordt steeds belangrijker, maar is een complex proces waarin verschillende afwegingen en keuzes een rol spelen. In dit rondetafelgesprek worden vier kwesties over eigenaarschap, maatwerk, complexiteit en beginnende professionals geïntroduceerd en bediscussieerd, met als doel de professionele dialoog te verdiepen...