Archief

In de vele partners die leraren opleiden kan de student ook worden ingezet als een partner. Studentcoaching waarbij ouderejaars studenten studenten coachen zowel individueel als ook ter ondersteuning van de studieloopbaanbegeider. Wat maakt deze vorm succesvol en hoe kan dit nog sterker worden ingezet binnen...

In deze bijdrage worden de resultaten gedeeld van een verkennende interviewstudie onder 30 diverse belanghebbenden (o.a. leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, beleidsadviseurs, aanbieders anders organiseren) naar de oorzaken, gevolgen en aanpak van het lerarentekort in Almere. Deze studie geeft inzicht in hun (botsende) perspectieven en in...

In dit project ontwikkelen we onderwijsaanbod waarin zowel studenten aan de universitaire lerarenopleiding als ervaren leraren uit scholen werken aan kleinschalig praktijkgericht onderzoek en van elkaar kunnen leren. Deelnemers werken aan hun onderzoeks-, communicatie-, en leiderschapsvaardigheden. We bespreken graag onze ontwerpuitdagingen tijdens het rondetafelgesprek....

Opleiden voor een beroep vraagt didactische en pedagogische flexibiliteit van docenten. De Spiegel Beroepsgerichte didactiek is een hulpmiddel voor opleidingsteams in beroepsonderwijs om te onderzoeken of hun eigen opleiding voldoende aansluit op de reële beroepspraktijk. In deze workshop gaan we aan de slag met het...