Archief

Doorwerking van het strategisch personeelsbeleid naar onderwijs- en of opleidingspraktijken is volgens Waslander (2023) vaak nog gebrekkig. In deze workshop staan we met werkgevers, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden stil bij een passende leiderschapsstrategie om dat met de nieuwe beroepsstandaard voor lerarenopleiders en herziening van de...

In deze workshop staat professionalisering van lerarenopleiders centraal. Opleiders en onderzoekers werken binnen en tussen lerarenopleidingen samen aan onderwijsontwikkeling vanuit een gedeelde onderwijsvisie. Met de door hen ontwikkelde bouwstenen voor breedvormend (opleidings)onderwijs en een praktijkvoorbeeld van een van de opleidingen, gaan deelnemers aan de slag...

Instituutsopleiders zijn ’bruggenbouwers’ tussen twee leercontexten, een nieuwe rol waardoor professionaliseringsbehoeften ontstaan. Deze workshop start vanuit onderzoeksresultaten naar drie professionaliseringstrajecten voor instituutsopleiders, die geleid hebben tot aanwijzingen voor het professionaliseren van ‘bruggenbouwers’. In dialoog verdiepen we de resultaten vanuit de vragen ‘wat’ en ‘hoe’ instituutsopleiders...

De opkomst van generatieve artificiële intelligentie roept fundamentele vragen op bij docenten in het voortgezet onderwijs: Wat moeten leerlingen nu eigenlijk kunnen en kennen? In deze presentatie bespreken we de opzet en inhoud van een professionaliseringsactiviteit voor docenten in het voortgezet onderwijs over de impact...

Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel, Thomas More Hogeschool Rotterdam, is een ervaringsgericht onderzoekscollectief van 3 leraren en 3 pabodocenten olv lector Hester IJsseling, focussend op de pedagogische dimensie. Eén onderzoeksbenadering is schrijven over praktijkervaringen. We presenteren een boekje met ervaringsverhalen en gaan in gesprek...