Archief

Met ontwikkelingsgerichte peer review voor partnerschappen samen opleiden & professionaliseren (SO&P) beogen we bij te dragen aan de doorontwikkeling en kwaliteit vanpartnerschappen én aan SO&P landelijk. In deze workshop bespreken we de ontwikkelingsgerichte peer review, ervaringen van deelnemende partnerschappen en gaan we aan de slag...

In dit project ontwikkelen we onderwijsaanbod waarin zowel studenten aan de universitaire lerarenopleiding als ervaren leraren uit scholen werken aan kleinschalig praktijkgericht onderzoek en van elkaar kunnen leren. Deelnemers werken aan hun onderzoeks-, communicatie-, en leiderschapsvaardigheden. We bespreken graag onze ontwerpuitdagingen tijdens het rondetafelgesprek....

Binnen het BRLO-project ‘Focus op Professie’ onderzoeken we op welke wijze registratietrajecten meer betekenis kunnen krijgen voor lerarenopleiders en werkgevers. We delen op interactieve wijze de eerste inzichten van twee pilots. In de pilots ligt de focus op samen leren van lerarenopleiders in groepsgewijze registratietrajecten en experimenteren...

“Ik voel mij gevangen tussen twee werelden”(uitspraak pabo-student). Om verbindingen tussen de wereld van de opleidingsinstelling en de wereld van de onderwijspraktijk verder te versterken, ontwikkelden we een innovatieve set verbindingskaartengebaseerd op het voeren van een waardengerichte dialoog. Welke kansen zie jij met deze verbindingskaarten...

In een 3-jarig NRO-praktijkonderzoek door Amsterdamse lerarenopleidingen en opleidingsscholen zijn tools ontwikkeld die de WPB/mentor ondersteunen met het ontwikkelen van de begeleidingspraktijk. De tools helpen de WPB/mentor met evalueren en door-ontwikkelen van de eigen begeleidingspraktijk, en zijn gericht op: reflecteren; verbinden van theorie met praktijk;...

Opleiden voor een beroep vraagt didactische en pedagogische flexibiliteit van docenten. De Spiegel Beroepsgerichte didactiek is een hulpmiddel voor opleidingsteams in beroepsonderwijs om te onderzoeken of hun eigen opleiding voldoende aansluit op de reële beroepspraktijk. In deze workshop gaan we aan de slag met het...

Lerarenopleidingen maken in toenemende mate gebruik van een integraal oordeel. Het ontwikkelen en implementeren hiervan is echter geen sinecure, vanwege kwesties over validiteit, samenhang en werk- en studeerbaarheid. In dit rondetafelgesprek worden deze kwesties geïllustreerd en bediscussieerd vanuit het perspectief van toets- en feedbackgeletterdheid van...