Archief

In de vele partners die leraren opleiden kan de student ook worden ingezet als een partner. Studentcoaching waarbij ouderejaars studenten studenten coachen zowel individueel als ook ter ondersteuning van de studieloopbaanbegeider. Wat maakt deze vorm succesvol en hoe kan dit nog sterker worden ingezet binnen...

In steeds meer (groot)stedelijke projecten is een divers activiteitenaanbod beschikbaar voor basisschoolleerlingen. Ze worden professioneel begeleid door diverse pedagogische professionals (leraren, wijkwerkers, kunstexperts) en vinden plaats voor en na schooltijd. Onze vraag: wat betekent het voor de professionele identiteitsontwikkeling van de leraar in de nieuwe...

Doorwerking van het strategisch personeelsbeleid naar onderwijs- en of opleidingspraktijken is volgens Waslander (2023) vaak nog gebrekkig. In deze workshop staan we met werkgevers, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden stil bij een passende leiderschapsstrategie om dat met de nieuwe beroepsstandaard voor lerarenopleiders en herziening van de...

Lerarenopleidingen bereiden hun studenten voor op het lesgeven aan verschillende leerlingen. De mate waarin en de manier waarop aandacht wordt besteed aan deze diversiteit tussen leerlingen verschilt tussen lerarenopleidingen. Voor een Europese project (Erasmus+) verzamelen we diverse opleidingspraktijken die (beginnende) leraren expliciet voorbereiden op deze...