Archief

Lerarenopleidingen wordt geadviseerd om minimaal twee mannelijke studenten samen in een klas te plaatsen om uitstroom tegen te gaan. Bij drie lerarenopleidingen is aan 235 eerstejaarsstudenten gevraagd naar hun binding met het beroep. Meer dan vier mannen in de klas lijkt beschermend tegen uitstroom....

Presentatie van een leervraaggestuurd opleidingstraject voor lerarenopleiders gericht op (leer)opbrengsten voor de lerarenopleider en het samenwerkingsverband. Het kwaliteitskader en de kennisbasis lerarenopleider verweven met het Beroepsregister. Uitgangspunten: aanbodgericht naast leervraaggestuurd, kenmerken van succesvolle professionalisering en effectieve leeractiviteiten (van Wessum, Bakx, & Vrieling-Teunter, 2021) en lerend...

Het project Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek heeft de mogelijkheden, ervaringen en behoeften geïnventariseerd die leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hebben om zich te ontwikkelen. In deze presentatie bespreken we kansen en knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen en wat deze voor leerkrachten (in landelijke...

De huidige dynamische onderwijsomgeving, gekenmerkt door voortdurende uitdagingen, maakt het noodzakelijk om duurzame interactie en verbinding tussen onderwijs en onderzoek te realiseren. Deze studie onderzoekt en benadrukt het belang van participatieve onderzoeksbenaderingen om de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen....

Lerarenopleiders worden binnen onze Opleidingsschool opgeleid tijdens: 1. Scholing voor schoolopleiders 2. Scholing voor instituutsopleiders 3. Training praktijkopleiders 4. Interne scholing binnen besturen 5. Webinars op de website 6. Platform Lerarenopleiders 7. Ontwikkelmiddagen We hebben afspraken over de begeleiding van collega's-in-opleiding. Hoe ziet die begeleiding eruit ten tijde van lerarentekorten?...