Archief

Leraren(opleiders), schoolleiders, ondersteuners, … maken (schooloverschrijdend) deel uit van structureel georganiseerde vakwerkgroepen, themawerkgroepen, interdisciplinaire netwerken. Er wordt hard gewerkt in deze teams. Toch zijn er onder andere verzuchtingen dat het te veel een ‘praatbarak’ is, de inhoudelijk output beperkt blijft of de bijdrage van deelnemers...

Onderzoekend vermogen kreeg in de curricula van hbo-bachelor- en masteropleidingen de afgelopen jaren een steeds grotere plek. Wanneer onderwijsprofessionals, inclusief lerarenopleiders, zelf onderzoek doen, krijgen zij inzicht in de opbrengsten van hun praktijken, en dit zal bijdragen aan de kwaliteit van hun beroepsuitoefening (Boei, 2014). In...

Leraren, lerarenopleiders, pabostudenten en lectoren van Thomas More Hogeschool werken samen in praktijkgemeenschappen. Dit zijn gezelschappen waarin deelnemers met elkaar op onderzoekende wijze in gesprek gaan over praktijkervaringen om vervolgens met hun bevindingen weer de onderwijspraktijk in te gaan. De praktijkgemeenschappen zijn onderling verbonden in...

Veerkracht is een belangrijke factor die leraren helpt om te gaan met de uitdagingen die ze tegenkomen in het beroep. Maar hoe kunnen we al tijdens de lerarenopleiding aandacht besteden aan het thema veerkracht, en het versterken daarvan? Wij ontwikkelden een educatief bordspel 'FLORERAAR?! dat...