Archief

Aan de hand van de ontwerpcyclus is een methodiek ontwikkeld voor een systematische probleemanalyse voor opleidingen, als basis voor een onderbouwd verbeterplan ten behoeve van hun onderwijskwaliteit. De ontwikkelde methodiek werd door deelnemende opleidingen als behulpzaam ervaren om kwaliteit-verhogende interventies te bepalen en voor docentprofessionalisering....

Presentatie van een nieuw initiatief: de Muziekwerkplaats van de Thomas More Hogeschool. De Muziekwerkplaats is een reactie op flexibilisering, digitalisering en samen opleiden. Het is een plek waar kinderen, pabostudenten, leerkrachten en een opleidingsdocent van elkaar leren. De levende praktijk van het muziekles geven en...

In deze presentatie gaan we in op uitdagingen van lerarenopleiders bij het integreren van onderzoekend vermogen. Uit interviews met lerarenopleiders van de Marnix Academie zijn drie hoofdthema’s ontstaan: 1) Curriculumontwikkeling en beoordeling van onderzoekend vermogen, 2) Supervisie-gerelateerde vraagstukken, 3) Nieuw en oud denken over onderzoek...