Archief

In tegenstelling tot de huidige kerndoelen die zich vooral richten op kennis, vaardigheden en attitudes, vragen de nieuwe kerndoelen burgerschap om kinderen bepaalde ‘handelingsperspectieven’ aan te leren. Wat vraagt het aanleren van ‘handelingsperspectieven’ van leraren? Hoe doe je dat in diverse schoolpopulaties en op scholen...

Ons rondetafelgesprek verkent de evolutie van het beroepsprofiel van de schoolopleider VO en de implicaties daarvan voor hun professionele ontwikkeling. De aanleiding van dit rondetafelgesprek ligt in de veranderende context van het opleiden. Zoals het leren in netwerken en de diversiteit aan leraren in opleiding....