Archief

In steeds meer (groot)stedelijke projecten is een divers activiteitenaanbod beschikbaar voor basisschoolleerlingen. Ze worden professioneel begeleid door diverse pedagogische professionals (leraren, wijkwerkers, kunstexperts) en vinden plaats voor en na schooltijd. Onze vraag: wat betekent het voor de professionele identiteitsontwikkeling van de leraar in de nieuwe...

In tegenstelling tot de huidige kerndoelen die zich vooral richten op kennis, vaardigheden en attitudes, vragen de nieuwe kerndoelen burgerschap om kinderen bepaalde ‘handelingsperspectieven’ aan te leren. Wat vraagt het aanleren van ‘handelingsperspectieven’ van leraren? Hoe doe je dat in diverse schoolpopulaties en op scholen...

Lerarenopleidingen bereiden hun studenten voor op het lesgeven aan verschillende leerlingen. De mate waarin en de manier waarop aandacht wordt besteed aan deze diversiteit tussen leerlingen verschilt tussen lerarenopleidingen. Voor een Europese project (Erasmus+) verzamelen we diverse opleidingspraktijken die (beginnende) leraren expliciet voorbereiden op deze...

Wereldwijd groeit het inzicht dat wij op verantwoorde wijze actie moeten ondernemen voor het realiseren van een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor het onderwijs.De workshop biedt deelnemers gelegenheid het eigen onderwijs te spiegelen aan bestaande initiatieven en...

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse secundair onderwijs beogen het versterken van de vrijheid van de leraar en proberen deze via veranderingen in het curriculum mogelijk te maken. Welke spanningen roepen deze veranderingen op? Een opstartend praktijkgericht onderzoeksproject neemt jullie mee in deze problematiek en exploreert...