Archief

De condities waaronder oudergesprekken geoefend kunnen worden tijdens het werkplekleren variëren aanzienlijk. Hierdoor kunnen pabostudenten zich onzeker voelen en gespreksvaardigheden missen. Een blended leerarrangement waarin oefenen met VR of 360-graden video’s aangeboden wordt, kan bijdragen aan het zelfvertrouwen en de gespreksvaardigheden. In deze interactieve sessie...

De opkomst van generatieve artificiële intelligentie roept fundamentele vragen op bij docenten in het voortgezet onderwijs: Wat moeten leerlingen nu eigenlijk kunnen en kennen? In deze presentatie bespreken we de opzet en inhoud van een professionaliseringsactiviteit voor docenten in het voortgezet onderwijs over de impact...

Binnen onze master pedagogiek werken studenten aan professionele identiteitsontwikkeling. De student onderzoekt wie hij/zij als professional is, wil zijn of worden. Persoonlijke professionele leerwensen krijgen de ruimte en normatieve professionalisering krijgt aandacht. Zo rusten wij student toe professionele ruimte en verantwoordelijkheid te nemen en bij...

Met de inzet van reguliere bachelor-studenten in het VO kun je werkdruk van docenten verlichten en studenten te enthousiasmeren voor het werk in het onderwijs. Binnen StudentinzetopSchool worden de studenten bovendien begeleid vanuit de lerarenopleidingen. Samen onderzoeken we in deze workshop naar manieren om dat...

Omdat op Social Justice gericht opleidingsonderwijs (dat beoogt studenten bewust te maken van structuren van ongelijkheid) geen eenvoudige zaak is, starten we een Nederlands/ Vlaams netwerk van lerarenopleiders die Social Justice een warm hart toedragen, en die in gezamenlijkheid vormen van SJTE willen ontwikkelen, uitvoeren...

Onderzoek (n = 91) op lerarennetwerken binnen vier pabo-opleidingen toont aan dat studenten hun sociaal-cognitieve interactievaardigheden verbeteren, vooral wanneer groepsdoelen, wederzijdse afhankelijkheid en een gevoel van gezamenlijkheid worden gestimuleerd. Actieve werkvormen, zoals het aanpakken van deelproblemen in subgroepen en het rouleren van de voorzittersrol, ondersteunen...