Archief

Instituutsopleiders zijn ’bruggenbouwers’ tussen twee leercontexten, een nieuwe rol waardoor professionaliseringsbehoeften ontstaan. Deze workshop start vanuit onderzoeksresultaten naar drie professionaliseringstrajecten voor instituutsopleiders, die geleid hebben tot aanwijzingen voor het professionaliseren van ‘bruggenbouwers’. In dialoog verdiepen we de resultaten vanuit de vragen ‘wat’ en ‘hoe’ instituutsopleiders...

Na het artikel van Boud & Dawson (2021) met 19 competenties voor de feedbackgeletterde docent werd binnen de Themagroep Feedbackgeletterdheid van het Platform Leren van Toetsen een model ontwikkeld waarmee deze competenties een praktische vertaalslag krijgen. In deze workshop gaan we aan de slag om...

Het goed begeleiden van startende leraren vergt specifieke kennis, vaardigheden en een juiste attitude van schoolopleiders. In welke context bevindt zich de startende leraar? In deze workshop worden m.b.v. een routekaart zes elementen onderscheiden die toonaangevend zijn in het inductielandschap. Met interactieve werkvormen delen we...

In deze presentatie gaan we in op uitdagingen van lerarenopleiders bij het integreren van onderzoekend vermogen. Uit interviews met lerarenopleiders van de Marnix Academie zijn drie hoofdthema’s ontstaan: 1) Curriculumontwikkeling en beoordeling van onderzoekend vermogen, 2) Supervisie-gerelateerde vraagstukken, 3) Nieuw en oud denken over onderzoek...

Als lerarenopleider ben je een vakdidactisch rolmodel. Studenten leren vakdidactiek van dat wat jij voordoet (modelt) in je lessen. Dat gebeurt vaak impliciet, maar het leereffect is groter wanneer je dit expliciteert. In deze workshop oefenen we hoe je deze rol bewust in kan zetten...