Archief

Windesheim, domein B&E, start in 2023 een pilot Valideringsassessment voor studenten met werkervaring. Dit houdt in: het holistisch leerwegonafhankelijk beoordelen van iemands leerervaringen en het adviseren over het verdere leertraject. We gaan onderzoeken hoe langstudeerders met meerjarige, onbevoegde leservaring gestimuleerd èn gefaciliteerd kunnen worden bij...

Ons rondetafelgesprek verkent de evolutie van het beroepsprofiel van de schoolopleider VO en de implicaties daarvan voor hun professionele ontwikkeling. De aanleiding van dit rondetafelgesprek ligt in de veranderende context van het opleiden. Zoals het leren in netwerken en de diversiteit aan leraren in opleiding....