Presentaties Velon Congres 2019

00_Opleiden voor de toekomst (uitkomst mentimeter tijdens plenaire opening)

5_Onderhandelen over onderwijsvernieuwing

9_KEY-LOCK_ sleutelwoorden van student-paced onderwijs

10_Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking

13_Met VR-ervaringen leraren in opleiding voorbereiden op werken in de maatschappij van morgen

19_Psychologisch flexibel_ een must voor de lerarenopleider

20_Reflect to act

23_Een op social justice gerichte lerarenopleiding

25_Lesgeven in een superdiverse samenleving

26_Inclusieve seksuele vorming

28_Internationalisering op de lerarenopleidingen

29_Kritisch denken vraagt om perspectiefwisseling – een onderzoek op de pabo van Avans Hogeschool

31_Grenspraktijken van docenten in het MBO met een afgeronde Master Leren en Innoveren (MLI)

33_Welke rol speelt vakdidactische kennis bij samenwerking tussen vakken

35_Duo-stages_ van en met elkaar leren tijdens de stage

52_De hervorming van de Vlaamse academische lerarenopleidingen in de achteruitkijkspiegel

58_Jouw ontwikkeling als toekomstgerichte lerarenopleider in relatie tot de beroepsstandaard

63_Let’s go urban

72_Real time coachen op de werkplek met de ‘Ear Coach for Teachers’_1

74_Door video-opnames regie over eigen leren – wat betekent dat voor de lerarenopleider

80_Schaarste – waarom arme leerlingen domme beslissingen nemen

85_Taalgericht WenT_ onderwijs op de pabo_ de impact van een interdisciplinaire professionalisering

87_‘Ander’ onderwijs heeft andere leraren nodig_ wat betekent dat voor de lerarenopleiding

88_Hoe kan het teacher leadership versterkt worden en wat is de rol van de lerarenopleidingen daarbij

90_Evidence-informed werken in de lerarenopleiding_ de Kennisrotonde zet je op het goede spoor

95_Kritisch kijken naar de eigen opleiding_ de Pabo-onderzoeksgroep

96_Leraren opleiden voor het beroepsonderwijs_ een beroepsbeeld als handvat voor ontwikkeling

99_Niet kijken in andermans keuken maar samen koken_ professionals als ontwerper in een kennisnetwerk

105_Van nascholen naar samen scholen. Hoe leraren van de toekomst leren in professionele netwerken

106_Samen opleiden_ doelen en begeleiding van praktijkonderzoek in het licht van de toekomstige leraar

107_Proeven van professionaliseren van ervaren lerarenopleiders

120_Living labs voor duurzame ontwikkeling; nieuw onderwijs onderzoekend ontwerpen

121_Kernvragen bij Samen Opleiden en Werkplekleren

122_Hoe klein kan onderzoek zijn_ Betekenisvol onderzoek in je eigen onderwijspraktijk

135_Passend leren omgaan met uitdagend gedrag_ het benutten van good practices

148_Emotions at school

150_Professionalisering van leraren ter bevordering van zelfsturend leren van basisschoolleerlingen

151_Het ontwikkelen van creatief vermogen van leraren-in-opleiding voor complexe situaties

152_De persoonlijke professionele identiteit van leraren-in-opleiding ontwikkelen

153_Startende leraren zoeken zich een weg binnen het onderwijslandschap_ het onderwijsassistentschap

157 en Velon Ledenraad_Ruim baan voor leraren_ het perspectief van de Onderwijsraad op het leraarschap